ขบวนการบำบัดน้ำดี

 

 

tab21.jpg

 

 10-21-2010 1-46-36 PM_TEXT.png  10-21-2010 1-56-25 PM_TEXT.png
ก่อนใช้

หลังใช้

                     เคมีภัณฑ์ไร้กรด  ขจัดตะกรันในบอยเลอร์  โดยไม่หยุดระบบ!!!

bottom11.jpg

1. BOILKLEEN 01 ป้องกันตะกรัน สนิม ในบอยเลอร์และคอนเดนเสท

2. BOILKLEEN 05 ใช้ล้างตะกรัน สนิม ในบอยเลอร์ โดยไม่หยุดระบบ

bottom12.jpg

3. CT 23 เคมีล้างตะกรันคูลลิ่ง  โดยไม่หยุดระบบ  ประหยัดมาก  ใช้ก่อนล้างใหญ่ด้วย DE-Z-CRETE ช่วยให้ล้างง่าย  เร็วและประหยัด

4. KOOLTREAT 08 เคมีภัณฑ์ช่วยป้องกันตะกรันและสนิมในหอผึ่งน้ำ ( คูลลิ่งทาวเวอร์ )

bottom13.jpg

5. AI 466 เคมีป้องกันตะไคร่  โดยการตัดวงจรการสังเคราะห์แสงของตะไคร่

6. AI 467 เคมีทำความสะอาดและล้างเมือกของรา , ฟันใจภายในระบบคอนเดนเซอร์โยไม่หยุดระบบ

7. AI 469 เคมีภัณฑ์ป้องกันและฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดตะไคร่ในระบบ

8. AIX เม็ดยาฆ่าตะไคร่และฟันใจ  ในหอผึ่งน่ำ (คูลลิ่ง) ใช้เติม (shock) เพื่อฆ่าให้ตะไคร่และฟันที่ดื้อยา